The Flat Lamp | Yixing clay teapot

€75,00

Beautiful Yixing Zisha clay gongfu teapot. 

180 ml.